Tin tức

𝐶ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑛 𝐻𝑜̛̣𝑝 𝑄𝑢𝑦 .

Chứng nhận hợp quy dệt may là hoạt động đánh giá, chứng nhận các sản phẩm dệt may có phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2017/BCT về Mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may hay không. Nếu sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật được nêu ra, sẽ được cấp giấy chứng nhận hợp quy dệt may.
Theo quy định tại Thông tư số 07/2018/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành, bắt đầu từ ngày 01/01/2019, các sản phẩm dệt may, hàng may mặc trước khi đưa ra thị trường phải được chứng nhận hợp quy, chứng nhận phù hợp quy chuẩn QCVN 01:2017/BCT để được phép gắn dấu hợp quy (CR) lên nhãn mác của các sản phẩm trước khi đưa ra thị trường, tránh các rủi ro pháp lý.
⭐Chứng nhận cho cơ sở sản xuất hàng dệt may trong nước
Đăng ký chứng nhận
TQC CGLOBAL đánh giá Điều kiện nhà xưởng và lấy mẫu sản phẩm để kiểm nghiệm

TQC CGLOBAL cấp chứng chỉ chứng nhận hợp quy cho sản phẩm dệt may (có hiệu lực 3 năm)

Công bố hợp quy sản phẩm dệt may tại Sở Công Thương tỉnh/thành phố (có hiệu lực 3 năm)

⭐Chứng nhận hợp quy theo từng lô hàng trong nước hoặc nhập khẩu
Đăng ký chứng nhận
TQC CGLOBAL kiểm tra hiện trạng lô hàng và Lấy mẫu sản phẩm để kiểm nghiệm

TQC CGLOBAL cấp chứng chỉ chứng nhận hợp quy cho lô sản phẩm

Công bố hợp quy hàng dệt may tại Sở Công Thương tỉnh/thành phố

2. Tạo niềm tin với khách hàng và đối tác
Doanh nghiệp đạt chứng chỉ chứng nhận hợp quy hàng dệt may nghĩa là đã thiết lập được một hệ thống kiểm soát chất lượng tốt đảm bảo không có tồn dư dư lượng Formaldehyt và các Amin thơm vượt mức gây hại cho người tiêu dùng, đó như một lời cam kết cung cấp sản phẩm hàng dệt may hoàn toàn an toàn và có chất lượng cao cho khách hàng, đối tác. Từ đó xây dựng niềm tin, tạo dựng thương hiệu bằng chính chất lượng sản phẩm mà mình mang lại.

Các tin liên quan